Hem  Tjänster   Produkter  Referenser  Kontakt


FirstTech kan erbjuda konsulttjänster för Mjukvara

Embedded programmering


FirstTech har en bred erfarenhet av hårdvarunära programmering.
Programmeringen sker oftast i C, för extremt tidskritiska eller mycket enkla processorer ske programmeringen i assembler. Ofta är resurserna begränsade så snabb effektiv och minnessnål programmering är en självklarhet.
 Exempel på slutförda projekt.

  • Frekvensstyrning av asynkronmotorservo kartongmaskin

  • Styrmjukvara och GUI till persienntillverkningsmaskin

  • Jackpotsystem till spelautomater med bl.a. PWM styrning av flerfärgs LED display samt grafisk hantering

Progressiv jackpot till spelautomat


 PC Programmering
 

För programmering i PC / Windows miljö använder vi oftast Borland Delphi.
Detta är ett av de ledande RAD-verktygen (Rapid Application Development) för Windows win32 samt .net. Det betyder att ni får stabila program skrivna i ett objektorienterat programmeringsspråk.

 Exempel på utvecklade program.

Kvalitetsuppföljningssystem
Ett PC program för inrapportering av fel i produktion av kretskort och returer från kund. Systemet håller reda på producerade kort, returnerade kort, vad som var fel, garantikostnad, följesedlar m.m. Omfattande statistik kan tas ut över MQ, FPY, MTTR m.m.

 

Borland Delphi


 Databasutveckling


FirstTech har stor erfarenhet av SQL databaser t.ex. Microsoft SQL Server, MySQL och Borland Interbase. Vi använder Delphi för att utvecka PC applikationer med databasstöd.

Börjar din databas applikation gå långsamt på grund av all data? Kontakta oss så kan vi säkert optimera frågor och index så att ni får upp farten igen.
 Exempel på utvecklade databasapplikationer.


Produktionstestloggning
Ett system som loggar mätvärden från produktionstest av kretskort. Man kan sedan klicka runt bland mätningarna och få ut diagram över fel och avvikelser. I dagsläget är ca 40 miljoner mätningar lagrade i systemet och det växer med ca 2 miljoner mätningar i månaden. Systemet består av en applikation för import och en för presentation skrivna i Delphi, datan lagras i Microsoft SQL Server.

Utbildningsdatabas
En webapplikation skriven i Delphi, IntraWeb och Rave report. Applikationen håller reda på utbildningar och behörigheter för ett företags anställda. Detta som ett led i ISO certifiering och för att se till att rätt utbildning ges till rätt personer samt att tillräcklig kompetens finns hos den som skall utföra en viss arbetsuppgift.

 Kommunikation


FirstTech har bred erfarenhet av olika typer av datakommunikation och protokoll t.ex. CAN, RS485 bussystem, LIN, RS232. Detta både i inbyggda system och i PC.
 Exempel på slutförda projekt.

DeviceNet master.
En komplett DeviceNet master till PC, skriven i Delphi. Denna konfigurerar upp ett DeviceNet nätverk. Samlar in, lagrar och presenterar mätvärden från ett stort antal mätnoder.

Optoisolerad CAN repeater.
För att galvaniskt skilja två CAN nätverk utan att påverka kommunikationen eller införa några fördröjningar.

AnyBus.
Anslutning av ett flertal olika system till AnyBus interfacekort.
 

 

Copyright © 2006 FirstTech