Hem  Tjänster   Produkter  Referenser  Kontakt

Meny

 


Exempel på tidigare utförda projekt

Avläsningssystem för spelautomater

Ett system för att förenkla avläsningen av omsättning och vinstutbetalning för ett större antal spelmaskiner utspridda på ett stort antal platser. I varje maskin sitter ett litet specialutvecklat interfacekort som känner av in och utbetalning, flera kort kopplas sedan ihop i ett RS485 nätverk.

För att läsa av en plats så ansluts en iPAQ till valfritt interfacekort och informationen hämtas och lagras med hjälp av ett Visual Basic program. Efter att ha läst av alla maskiner på ett ställe skickas informationen till huvudkontoret via FTP.

På huvudkontoret importeras informationen och sparas i en databas. Applikationen på huvudkontoret är utvecklad i Delphi och Interbase SQL server.

Video handledning Slots (video spelautomater) kommer att vara en av variationerna av en enda handen bandit som också är nästan alla populära.

Denna applikation håller reda på var alla maskiner finns och deras omsättning och vilken valuta som används. Från programmet kan man sedan få ut rapporter och statistik över omsättning och utbetalning. Utöver avläsning möjliggör även interfacet att spelautomaten kan ta emot olika typer av mynt och sedlar.

Innan detta system fanns var man tvungen att manuellt läsa av varje maskin och skriva ned uppgifterna på ett papper. Uppgifterna lagrades aldrig elektroniskt så det var svårt att få ut någon statistik och uppföljning av verksamheten. Detta medförde onödigt arbete och risken för fel var stor.

FirstTech har utvecklat hela systemet och även producerat interfacekorten. I dag finns systemet i drift och fungerar väl för ca 600 spelmaskiner fördelat på ett tiotal olika platser.

Copyright © 2006 FirstTech