Hem  Tjänster   Produkter  Referenser  Kontakt

Meny

 


Exempel på tidigare utförda projekt

Produktionstestloggning

Ett system som loggar mätvärden från sluttest av kretskort vid produktion. Man kan sedan klicka runt i en trädstruktur över olika produkter och mätningar, få ut diagram över vanligaste fel och avvikelser.

Man kan även se mätvärden, gränser, medelvärden och trender grafiskt.I dagsläget är ca 40 miljoner mätningar lagrade i systemet och det växer med ca 2 miljoner mätningar i månaden.

Systemet består av en applikation för import och en för presentation skrivna i Delphi, datan lagras i Microsoft SQL Server.

Copyright © 2006 FirstTech